Eerste sessie vragenlijst

Eerste sessie vragenlijst

Eerste sessie vragenlijst

Bedankt voor het aanvragen van deze intake vragenlijst. Deze vragenlijst gaat over je ontwikkeling. De gegevens helpen mij bij de voorbereidingen van de eerste sessie. Ik zal geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de verstrekte gegevens.

Belangrijk aandachtspunt: Wanneer je de vragenlijst niet voor jezelf invult, verplaats je dan bij het invullen van de vragen in de persoon om wie het gaat.

PLATO

De volgende vragen worden gesteld in het kader van de GAT-beroepscode. De antwoorden worden als richtlijn gebruikt voor eventuele doorverwijzing naar een BIG-geregistreerde zorgaanbieder, zoals een huisarts.


Ontwikkeling

De volgende vragen worden gesteld in het kader van de algemene ontwikkeling.


Voeding

De volgende vragen worden gesteld in het kader van de voeding en vertering.


Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. Deze gegevens helpen mij bij de voorbereidingen van de eerste sessie.

Ik zal geheimhouding in acht nemen ten aanzien van verstrekte gegevens

Indien op grond van verstrekte gegevens en daaropvolgende nadere kennismaking tot een behandeling wordt besloten, zal een en ander worden vastgelegd in een door partijen te ondertekenen behandelovereenkomst.